PJA     
     ZESZYT Nr 30 / 2017    
     
Volume No. 30 / 2017              Strony 1-2 /Page 1-2      
back

  1. Response of several coniferous shrubs to the application of herbicide containing foramsulfuron and methylsodium iodosulfuron – A. Pacholczak, K. Nowakowska, D. Gromadzka    Abstract       Pełny tekst / Full text
  2. Biochar from residual biomass in Turkey, and possibility of return to the soil: an estimation of the supply and demand – O. Kutlu, G. Kocar    Abstract   Pełny tekst / Full text
  3. Zmiany zawartości azotu mineralnego w glebie mineralnej pod mieszanką pastwiskową w różnych stanowiskach – A. Harasim, J. Igras,
    P. Harasim
            Abstract      Pełny tekst / Full text
  4. Wpływ warunków glebowych na plony ziarna odmian jęczmienia ozimego – K. Noworolnik, D. Leszczyńska    Abstract     Pełny tekst / Full text
  5. Plonowanie odmian pszenicy jarej w zależności od warunków glebowych – K. Noworolnik, A. Sułek     Abstract     Pełny tekst / Full text