Materiały szkoleniowe "Dobre praktyki rolnicze na OSN"       powrót


  • Publikacja  "Dobre praktyki rolnicze na obszarach szczególnie narażonych (OSN) na azotany pochodzenia rolniczego"    link do publikacji
Spis prezentacji:
1 Okresy nawożenia   link...
2 Warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami  link...
3 Zasady i dobre praktyki nawożenia - gleby podmokłe, tereny nachylone    link...
4 Ogólne zasady stosowania nawozów i komunalnych osadów ściekowych w pobliżu cieków i zbiorników wodnych  link...
5 Dawki nawożenia  link...
6 Bilansowanie  link...
7 Obliczenie zawartości azotu w n. naturalnych (ćwiczenia OSN)  link...
8 NawSald instrukcja   link...
9 Nawożenie  precyzyjne, nawożenie  zlokalizowane, nowoczesne techniki  link...
10 Zarządzania obornikiem i gnojowicą    link...
11 Struktura gleby i jej uprawa różne praktyki uprawowe   link...
12 Utrzymywanie pokrywy roślinnej i stref buforowych    link...
13 Mokradła, oczka wodne, drenaż i nawadnianie    link...
14 Elementy ekonomiki     link...
15 Zasady kontroli na OSN   link...
16 Zasady płatności na OSN   link...
17 Przyczyny oraz sposoby zapobiegania eutrofizacji i wód przez gospodarstwa   link...
18 Prezentacja aplikacji – obliczanie azotu (OSN)   link...
19 Ćwiczenia -  przykłady do zastosowania   link...
20 Excel – bilans i plan nawożenia, rejestracja zabiegów agrotechnicznych   link...
21 Excel – ceny składnika_obliczanie   link...
22 Excel – N w nawozach nat_szczegółowe    link...