Nawozy naturalne -  terminy stosowania   powrót

Nawozy naturalne w postaci płynnej lub stałej, (obornik, pomiot ptasi, gnojówka, gnojowica) można stosować w terminach określonych w tabeli poniżej. 

Terminy określone w tabeli powyżej dla gruntów ornych, gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do Programu oraz gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1339) nie dotyczą podmiotów, które będą zakładać uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach. Dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach dla zakładanych upraw nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. Należy szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

Terminy określone w tabeli powyżej dla gruntów ornych, gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do Programu oraz gruntów ornych na terenie gmin objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 3 do Programu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1339) nie dotyczą podmiotów, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby. Dla tych podmiotów termin graniczny stosowania nawozów to dzień 30 listopada.

Terminów określonych w tabeli powyżej nie stosuje się do nawożenia upraw pod osłonami oraz upraw kontenerowych.

Nie stosuje się nawożenia na glebach odłogowanych (gruntach odłogowanych). Przed
planowanym zakończeniem odłogowania dopuszcza się zastosowanie nawozów jesienią.

Dodatkowo nawozów naturalnych nie wolno stosować: 

  • na glebach zalanych wodą oraz przykrytych śniegiem lub zamarzniętych do głębokości 30 cm, oraz podczas opadów deszczu,
  • płynnych nawozów naturalnych (gnojowica, gnojówka) na glebach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10 proc.,
  • płynnych nawozów naturalnych (gnojowica, gnojówka) podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.
Najlepszym terminem aplikacji nawozów naturalnych jest jesień. Wówczas - do wiosny - obornik, oczywiście pod warunkiem sprzyjających warunków wilgotnościowych, dobrze się rozłoży w glebie. W okresie wiosennym można stosować obornik oraz pomiot ptasi ale w mniejszych dawkach, w postaci dobrze przefermentowanej, gdyż nie rozłożony może utrudniać kiełkowanie roślin. Pełną dawkę naturalnych nawozów stałych najlepiej jest zastosować jesienią, pod orkę zimową.  W terminie wiosennym do nawożenia przedsiewnego roślin zaleca się stosować  gnojowicę i gnojówkę.

Zarówno gnojowica, jak i gnojówka znacznie różnią się działaniem od obornika oraz pomiotu ptasiego. Ich nawozowe działanie jest dużo szybsze niż nawozów stałych, ponieważ większość substancji nawozowych znajduje się w formie mineralnej. Azot z tych nawozów płynnych jest więc lepiej wykorzystywany niż ze stałych. Jednak należy liczyć się z tym, że podczas stosowania nawozów naturalnych dochodzi do dużych strat azotu w formie amoniaku. Z tego względu należy najlepiej stosować je  metoda bezpośredniej iniekcji do gleby, a w przypadku stosowania powierzchniowego  szybko przykryć glebą. Fosfor i potas w gnojowicy są tak samo dostępne dla roślin, jak z nawozów mineralnych. Tak też jest w przypadku potasu z gnojówki. 


Gnojowicy i gnojówki nie stosuj na polach bez okrywy roślinnej, położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10%
Nie stosuj obornika i gnojówki w odległości mniejszej niż 5 m od jezior i zbiorników o powierzchni do 50 ha, cieków wodnych, rowów i kanałów
 Nie przekraczaj dawki 170 kg N/ha w nawozach naturalnych (obornik, gnojowica, gnojówka) rocznie
Nie stosuj żadnych nawozów w odległości mniejszej niż 20 m od jezior i zbiorników o powierzchni powyżej 50 ha, ujęć wody i morskiego pasa nadbrzeżnego