Działania ograniczające presję  rolnictwa                          powrót


Przechowywanie nawozów

Właściwe przechowywanie nawozów w gospodarstwie to istotny aspekt w całościowym gospodarowaniu nawozami naturalnymi. Bezpieczne przechowywanie nawozów pozwala chronić środowisko przed zanieczyszczeniami azotem i fosforem, ale co bardziej istotne pod względem ekonomicznym, ogranicza nakłady na zakup nawozów mineralnych.


Zalecane praktyki aplikacji nawozów

Aplikacja nawozów ma bardzo duże znaczenie dla efektywności zastosowanych nawozów. Uwzględniając najnowszą wiedzę i stosując ja w praktyce możliwe jest pełniejsze wykorzystanie związków azotu i fosforu ze stosowanego nawozu, co jest korzystne zarówno dla środowiska jak i dla osiągnięcia zakładanego plonu. 

Czynnikami, które należy uwzględnić dla właściwej aplikacji nawozów są:

  • technika aplikacji nawozów
  • czas aplikacji
  • warunki pogodowe panujące w dniu aplikacji
  • ukształtowanie terenu
  • stopień pokrycia i uwilgocenia terenu
  • rodzaj upraw

Działania mitygacyjne  - właściwe praktyki zarządzania nawozami

Stosowanie płodozmianów z roślinami motylkowatymi, zbożami i trawami pełni funkcje fitosanitarną, chroni strukturę gleby oraz zwiększa wykorzystanie zastosowanych nawozów.
Zostawiane użytków zielonych na polach w okresie jesieni i zimy; dobrze chronią glebę, zapobiegając wymywaniu składników nawozowych, ograniczają erozję gleby, ale także zwiększają bioróżnorodność.
Tworzenie i pielęgnowanie już istniejących mokradeł – funkcja pułapek fosforowo – azotowych.  Więcej o mokradłach   tutaj.

Wapnowanie gleb.

O pozytywnym wpływie wapnowania na oszczędne gospodarowanie nawozami przeczytasz     tutaj