Programy działań na OSN-ach                                         powrót

W 2012 r., po podsumowaniu działań oraz wykonaniu oceny stanu jakości wód podziemnych na Obszarach Szczególnie Narażonych na odpływu azotu ze źródeł rolniczych (OSN), liczba OSN została poddana weryfikacji. W jej wyniku w Polsce ustanowiono 48 OSN-ów (mapka),  o łącznym obszarze 13935,06 km2, co stanowi  4,46 % pow. i odpowiada 7,36 % użytków rolnych kraju. 

W  Europie (mapka) w wyniku rewizji  w 2012 r. OSN-y zajmują w przybliżeniu 1,95 mln km2 i stanowią blisko 46,7% powierzchni gruntów w UE.

Dla każdego OSN-u opracowywany jest program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. W okresie 2012-2016 na wszystkich OSN wyznaczonych w Polsce będą obowiązywały jednakowe wymogi Programów działań.

Opracowane zalecenia dla rolników obowiązujące na OSN-ach znajdziesz      tutaj .

Link do tabeli prezentującej poszczególne plany działań ochronnych, daty ich publikacji wraz z podziałem na regionalne zarządy gospodarki wodnej oraz województwa znajdziesz   tutaj.

Więcej informacji na temat Dyrektywy Azotanowej oraz Obszarów Szczególnie Narażonych znajdziesz na stronie  Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej   link do strony  .