Plan nawożenia                                                             powrót

Plan nawożenia ułatwia racjonalne zarządzanie nawożeniem w gospodarstwie.  Jest też dokumentacją stosowanych zabiegów, która umożliwia poprawne planowanie  nawożenia na kolejne lata

W planie  nawożenia muszą znaleźć się następujące informacje:

  • wykaz działek w gospodarstwie,
  •  gatunki  roślin uprawiane na poszczególnych działkach,
  • prognozowane plony roślin  uprawnych,
  • kategoria agronomiczna gleby, odczyn (pH),  zasobność w fosfor, potas i magnez,
  • planowane na rok bieżący nawożenie naturalne i organiczne (rodzaj nawozu i zawartość w nim NPK, zastosowana dawka),
  • planowane na rok bieżący nawożenie mineralne (rodzaj nawozu i dawka w kg czystego składnika na 1 ha)

W planie nawożenia należy odnotowywać wszystkie wykonane zabiegi nawożenia (rodzaj nawozu i dawka w kg czystego składnika na 1 ha lub w masie nawozu naturalnego i organicznego na 1 ha).

Po żniwach należy uzupełnić dokumentację o następujące informacje:

  • sposób zagospodarowania produktów ubocznych - (zaoranie, pozostawienie  mulczu, zbiór),
  • rzeczywisty uzyskany plon.
Taki kompletny dokument umożliwi prawidłowe planowanie nawożenia pod rośliny następcze.


Sposóby zaplanowania dawek nawozów naturalnych  tutaj...
Planowanie dawek  metodą  bilansowania       tutaj...
Programy  do tworzenia planów nawozowych  
tutaj...
Tabele dawek nawozów dla poszczególnych upraw  tutaj...