Rynek nawozów azotowych                                                    powrót

W strukturze produkcji nawozów azotowych dominują saletra amonowa i mocznik, czyli najbardziej popularne i najchętniej kupowane nawozy azotowe (tab. 1). Coraz większym zainteresowaniem cieszy się także RSM, którego produkcja w ostatnich latach wzrosła kilkakrotnie. Największym producentem i eksporterem RSM są Zakłady Azotowe Puławy 


Zużycie nawozów azotowych (N) w roku gospodarczym 2012/13 wyniosło 1202 tys. ton i było 9,8% większe niż przed rokiem (tab. 2).

W zużyciu nawozów azotowych dominuje mocznik i saletra amonowa. Nawozy te w sezonie 2007/08 stanowiły łącznie ponad połowę zużytych nawozów azotowych.

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zużycia roztworów azotowych, co jest spowodowane poprawą sytuacji ekonomicznej rolnictwa i rozwoju nowych technik transportu, przechowywania i stosowania nawozów (Rys.3).