Rynek nawozów potasowych                                                   powrót

W 2009 r. produkcję nawozów potasowych zmniejszono o 41%. Spadek produkcji był
spowodowany spadkiem zużycia nawozów w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych (UR) oraz zmniejszonym eksportem (tab. 1)

Zużycie nawozów potasowych (K2O) w roku gospodarczym 2012/13 wyniosło 415 tys. ton i było 0,8% niższe niż w roku ubiegłym (tab. 2).


W zużyciu nawozów potasowych przeważają nawozy wieloskładnikowe z zawartością potasu, ale znaczący jest również udział soli potasowej . Mimo tego zużycie soli potasowej wykazuje tendencję malejącą (tab. 3).