Rynek nawozów fosforowych                                                   powrót

W 2009 r. produkcję nawozów fosforowych zmniejszono o 54%.  Spadek produkcji był podobnie jak w przypadku nawozów azotowych spowodowany spadkiem zużycia nawozów w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych (UR) oraz zmniejszonym eksportem (tab. 1)

W strukturze produkcji nawozów fosforowych dominują nawozy kompleksowe i mieszane NP i NPK, które stanowią obecnie 85% globalnej produkcji P2O5 w Polsce (tab. 2).W sezonie 2008/09 jednostkowe zużycie nawozów fosforowych zmniejszyło się o 18,5% - do 23,3 kg P2O5/ha UR. Zużycie nawozów fosforowych (P2O5) w roku gospodarczym 2012/13 wyniosło 387 tys. ton i było 4,3% wyższe niż w roku poprzednim (tab. 3).

W latach 1989-2002 ilość P2O5 dostarczanego polskiemu rolnictwu w formie superfosfatów zmniejszyła się  z 60% puli P2O5 dostarczanej rolnictwu na 20%. W nawozach fosforowych zwiększył się znacznie udział nawozów kompleksowych mieszanych i granulowanych w fabrykach, kosztem superfosfatu pojedynczego.  Wynikło to z przestawienia części produkcji fosforowej w wytwórniach superfosfatu na nawozy wieloskładnikowe (Tarnobrzeg, Luboń, Gdańsk, Szczecin i Ubocz.  Nawozy kompleksowe i mieszane NP i NPK, stanowią obecnie 80% globalnej produkcji P2O5 w Polsce (tab.4.)

W zależności od typu nawozu wymagane jest deklarowanie określonej formy rozpuszczalności fosforu w powiązaniu z wartościami granicznymi dla poszczególnych form. Dla nawozów fosforowych jednoskładnikowych typu superfosfat prosty i potrójny istotna jest forma rozpuszczalności P2O5, a dla nawozów z fosforytem wymagane jest dodatkowo deklarowanie uziarnienia tego składnika (fosforyt częściowo rozłożony) (tab. 5).