IUNG
Strona główna

Aktualności...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w IUNG-PIB - 15 lat Polski w UE Email

14.05.19  10 maja 2019 r. pracownicy Działu Upowszechniania i Wydawnictw wzięli udział w promocji projektu finansowanego z funduszy europejskich: „Termomodernizacja obiektów Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach”. Projekt nr POPW.01.03.00-06-005/11 realizowany jest na podstawie umowy z dnia 02.03.2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a IUNG-PIB.

Więcej…
 
Spotkanie przedstawicieli poszczególnych departamentów MRiRW, kierownictwa instytutów badawczych i dyrektorów CDR

30.04.19  W dniach 25-26 kwietnia, w Sękocinie Starym, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało spotkanie przedstawicieli poszczególnych departamentów MRiRW, kierownictwa instytutów badawczych oraz doradców reprezentujących Centrum Doradztwa Rolniczego i Ośrodki Doradztwa Rolniczego. 25 kwietnia na spotkaniu obecny był również wiceminister rolnictwa - dr Ryszard Zarudzki.

Więcej…
 
Posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB z udziałem Podsekretarza Stanu Ryszarda Zarudzkiego

29.04.19  W dniu 26 kwietnia 2019 r. odbyło się CCLXVIII posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB, w którym uczestniczył Podsekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Zarudzki. W czasie posiedzenia Rada Naukowa podjęła uchwały o nadaniu dr Annie Gajdzie i dr Bożenie Smreczak stopnia doktora habilitowanego.

Więcej…
 
Konferencja w Golądkowie Email

29.04.19  W dniu 25 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie (woj. mazowieckie) odbyła się konferencja pt. „Łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego determinantem sukcesu absolwenta szkoły zawodowej”.
    ZSCKR w Golądkowie jest jedną ze szkół rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, współpracujących z IUNG-PIB na mocy zawartego porozumienia.

Więcej…
 
Warsztaty naukowe „Formy i kierunki współpracy IUNG-PIB ze szkołami i praktyką rolniczą” Drukuj Email

08.04.19  4 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu odbyły się warsztaty naukowe pt.: „Formy i kierunki współpracy IUNG-PIB ze szkołami i praktyką rolniczą”. Zorganizowano je w ramach zadania 2.7 programu wieloletniego IUNG-PIB.
W warsztatach wzięły udział 51 osoby.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 7 z 142