IUNG
Strona główna

Aktualności...

Informacja o stanie upraw w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB Email

07.05.20 Warunki pogodowe w ostatnim okresie czasu były niesprzyjające dla rolnictwa. Jesienne zasiewy zbóż w niektórych RZD, a szczególnie gospodarujących na gleby lekkich były dotknięte przez ograniczenia ich wilgotności. Zima była łagodna co sprzyjało rozwojowi ozimin wysianych po przedplonach późno schodzących z pola. Zarówno zima jak i wiosna tego roku pod względem ilości opadów jest bardzo niekorzystna dla roślin.

Więcej…
 
Dynamika zmian stosunków wodnych w glebie Email

07.05.20 Zmiany klimatyczne nasilające się w ostatnich latach prowadzą do niekorzystnych zmian stosunków wodnych w glebie. W ramach Monitoringu Suszy Rolniczej Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach monitoruje wilgotność gleb w referencyjnych gospodarstwach w kraju

Więcej…
 
Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 - mgr Małgorzata Martyna Woźniak Email

24.04.2020 Z przyjemnością informujemy, że mgr Małgorzata Martyna Woźniak
(Zakład Mikrobiologii Rolniczej) uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 kategorii: Naukowiec przyszłości za realizację projektu „Wpływ szybko rosnących drzew Paulownia Clon In Vitro 112 (P.elongata x P. fortunei) na właściwości mikrobiologiczne i fizyko -chemiczne gleb w warunkach Polski”(PRELUDIUM 2016/23/N/NZ9/02157), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Opiekunem naukowym projektu jest prof. dr hab. Magdalena Frąc (Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, Lublin).

Więcej…
 
HELCOM AGRI 9-2020 Email

HELCOM AGRI 9-2020

31.03.2020 W dniach 30 i 31 marca 2020 dr Piotr Skowron z Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG - PIB brał udział w spotkaniu online HELCOM AGRI 9-2020. Grupa robocza Helcom Agri zajmuje się zagadnieniami związanymi z problematyką rozproszenia pierwiastków biogenicznych z rolniczej przestrzeni produkcyjnej do środowiska i działaniom zmierzającym do lepszej ochrony Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych. Aktywność IUNG-PIB w grupie Agri stanowi wsparcie merytoryczne i negocjacyjne dla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego przedstawiciel również uczestniczył w tym spotkaniu.

Więcej…
 
Kupuj świadomie Email

Kampania Polska smakuje

27.03.2020 Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
promująca produkty polskich producentów rolnych.
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB
dołączył do kampanii Kupuj Świadomie promującej produkty polskie już w 2019 roku.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 9 z 158