IUNG
Strona główna

Aktualności...

RZD IUNG TO BADANIA I PRODUKCJA ROLNICZA Drukuj Email

06.03.12 Oceniając działalność Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach warto pamiętać, że jednostka ta prowadzi także na znaczną skalę produkcję rolniczą. Integralną częścią IUNG-PIB są bowiem Rolnicze Zakłady Doświadczalne (RZD).

W roku 2011 w ramach Instytutu funkcjonowało 11 RZD, w tym 2 przekazane w dzierżawę oraz jeden działający w formie spółki. RZD IUNG-PIB są zlokalizowane w różnych regionach kraju. Prowadzą one produkcję rolniczą w różnych warunkach klimatyczno-glebowych. Są zróżnicowane pod względem powierzchni, struktury użytkowania ziemi oraz struktury użytków rolnych.

Więcej…
 
Spotkanie inaugurujące (kick-off) projekt ENORASIS Drukuj Email

24.02.12 W dniach 9-10 lutego 2012 roku w Salonikach (Grecja) odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu ENORASIS. W spotkaniu udział wzięło czterech pracowników IUNG-PIB. Kierownikiem zadań projektu przewidzianych do realizacji przez IUNG PIB jest dr Rafał Wawer z Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów.

Więcej…
 
Posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB Drukuj Email

21.02.12 W dniu 17 lutego 2012 r. odbyło się CCXXXIII posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB. Głównym punktem była publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Krasuskiej pt.”Metoda szacowania cen biomasy dla energetyki z uwzględnieniem premii za ryzyko”, wykonana pod opieką prof. dr hab. Antoniego Fabera. Rada pozytywnie zaopiniowała mianowanie dr hab. Andrzeja Doroszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego IUNG-PIB. Powołano także recenzentów pracy doktorskiej mgr Marzeny Mikos. Zaopiniowano przedstawiony przez Dyrekcję projekt procedury konkursowej na stanowiska naukowe.

 
Spotkanie robocze konsorcjum GREENLAND Drukuj Email

20.02.12 W dniach 2 – 3 lutego 2012 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym, odbyło się spotkanie uczestników projektu GREENLAND - Gentle remediation of trace element contaminated land (FP7-KBBE-2010-4), realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej.

Więcej…
 
Warsztaty naukowe pt. „Osiągnięcia hodowli chmielu..." Drukuj Email

09.02.12 W dniu 8 lutego 2012 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyły się warsztaty naukowe pt. „Osiągnięcia hodowli chmielu a potrzeby praktyki”, które zorganizowano w ramach zadania 3.5 programu wieloletniego IUNG-PIB.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Następna > Ostatnie >>

Strona 112 z 137