IUNG
Strona główna

Aktualności...

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Drukuj Email
W dniu 11.06.2010 odbyło się CCXXV posiedzenie Rady Naukowej Instytutu.
Rozpoczynając posiedzenie przewodniczący poinformował Radę że w ostatnim czasie zmarł prof. dr hab. Henryk Pondel, długoletni pracownik Instytutu i były członek Rady Naukowej Instytutu. Członkowie Rady minutą ciszy oddali hołd zmarłemu. Następnie dyrektor wręczył prof. dr hab. Teresie Doroszewskiej nominację na stanowisko profesora w Instytucie. Odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Kowalik a także zostało wszczęte postępowanie o nadanie doc. dr hab. Jerzemu Księżakowi tytułu naukowego profesora oraz wszczęto przewody doktorskie mgr Justyny Tokarz oraz mgr Aleksandra Mickiewicza.
......................................
Dodano 14.06.2010
 
Prof. dr hab. Wiesław Oleszek - członkiem korespondentem PAN Drukuj Email

W dniu 26 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu V Wydziału PAN prof. dr hab. Wiesław Oleszek został wybrany członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk.

       Sylwetka prof.dr hab.Wiesława Oleszka

......................................
Dodano 14.05.2010
 
Warsztaty robocze pt. „Wyzwania dla służb agrochemicznych w Centralnej i Wschodniej Europie " Drukuj Email

W dniach 29-30 kwietnia 2010 r w Centrum Szkoleniowo – Kongresowym IUNG-PIB w Pulawach odbyły się warsztaty robocze pt. „Wyzwania dla służb agrochemicznych w Centralnej i Wschodniej Europie wobec globalnych zmian klimatu” (New challenges for agrochemical service in the Central-Eastern Europe CEE under global warming climatic stress) zorganizowane w ramach projektu ProEfiCienCy.

......................................
Dodano 12.05.2010
Więcej…
 
Biuletyn IUNG PIB Drukuj Email

Na stronie internetowej IUNG-PIB ukazał się pierwszy numer Biuletynu IUNG w nowej formule.

Biuletyn wydaje Dział Upowszechnienia i Wydawnictw pod redakcją dr Grażyny Hołubowicz-Klizy.

Biuletyny ukazywać się będą sukcesywnie w miarę napływu materiałów do redakcji. Każdy z nich będzie oznaczony kolejnym numerem w roku ukazania się. Dla zainteresowanych otrzymywaniem biuletynu będzie możliwość subskrypcji.

......................................
Dodano 10.05.2010
 
Prof. dr hab. Wiesław Oleszek-Przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Fitochemicznego Drukuj Email

Prof. dr hab. Wiesław Oleszek został wybrany w dniu 13 kwietnia 2010 r. na plenarnym zebraniu, na dwuletnią kadencję, Przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Fitochemicznego (Phytochemical Society of Europe, PSE). PSE ma charakter otwarty, jest zarejestrowane w Anglii i należy do niego około 1200 naukowców (700 z Europy i 500 z innych krajów świata).

......................................
Dodano 22.04.2010
Więcej…
 
Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Email

     W dniu 18 marca 2010 r. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Naukowej Instytutu.
Na poczatku obrad wręczona została  Nagroda Naukowa Dyrektora IUNG PIB za 2009 r.
Nagrodę na wniosek Komisji przyznano zespołowi w składzie: dr Zbigniew Biały, prof. dr hab. Marian Jurzysta, prof. dr hab. Stefan Maryniuk i prof. dr hab. Grażyna Podolska, za cykl prac pt. ,,Badania nad budową chemiczną saponin gatunków lucerny (Medicago spp.) oraz nad potencjalną możliwością wykorzystania ich w rolnictwie, medycynie i przemyśle”. Prof. dr hab. Seweryn Kukuła wręczając nagrodę podziękował laureatom za dotychczasową pracę i życzył dalszych sukcesów. W imieniu nagrodzonych podziękowania złożył prof. dr hab. Marian Jurzysta.
Tematyka posiedzenia obejmowała sprawy awansów naukowych, w tym:
    • wszczęcie 1 postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora,
    • wszczęcie 2 przewodów doktorskich i powołanie promotorów,
    • powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim,
    • opiniowanie kandydatek na stanowisko pracownika naukowego i badawczo-technicznego.

 

Rada  zaopiniowała sprawozdanie z działalności badawczo-rozwojowej Instytutu w roku 2009, oraz plan finansowy na rok 2010.

......................................
Dodano 29.03.2010
 
<< Początek < Poprzednia 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Następna > Ostatnie >>

Strona 99 z 102