IUNG
Strona główna

Aktualności...

Dni Otwartych Drzwi w IUNG-PIB Drukuj Email

03.06.11 W dniach 23-27 maja 2011 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy zorganizował Dni Otwartych Drzwi dla studentów i uczniów szkół rolniczych, a także Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Stroną organizującą i koordynującą całe przedsięwzięcie byli pracownicy Działu Upowszechniania i Wydawnictw.
W ramach Dni Otwartych Drzwi pracownicy Instytutu przygotowali 40 prezentacji, zarówno w formie wykładów, jak i demonstracji badań prowadzonych w stacjach doświadczalnych.

Więcej…
 
Internet ważną formą popularyzacji działalności IUNG-PIB Drukuj Email

01.06.11 W ramach tzw. „Tygodnia Otwartych Drzwi” odwiedziło IUNG-PIB wiele grup uczniów i studentów, reprezentujących różne szkoły i uczelnie. Pracownicy Instytutu przygotowali dla odwiedzających grup szereg wykładów, pogadanek i pokazów, w tym również w stacjach doświadczalnych. Spotkania te były też okazją do rozmów i wymiany poglądów na temat transferu wyników badań do praktyki z uwzględnieniem różnych form przekazu.

Więcej…
 
Czy polskie rolnictwo zagraża wodom Morza Bałtyckiego? Drukuj Email

17.05.11 W ostatnich dniach pojawiły się wysoce niekorzystne dla Polski opinie, wskazujące, że polskie rolnictwo stwarza ogromne zagrożenia dla wód Morza Bałtyckiego.


W świetle wieloletnich badań IUNG-PIB w Puławach nad gospodarką nawozową opinie te mają charakter subiektywny i nie odzwierciedlają w sposób prawidłowy specyfiki i intensywności polskiego rolnictwa oraz jego zróżnicowania regionalnego. Nie uwzględniają one faktu, że wśród krajów położonych w zlewisku Morza Bałtyckiego znajdują się tez kraje wysoko zurbanizowane i uprzemysłowione, posiadające od wielu lat intensywne rolnictwo.

Więcej…
 
IUNG-PIB wzbogaca i obiektywizuje oceny regionalne Drukuj Email

16.05.11 Istniejący w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach Zintegrowany System Informacji o Rolniczej Przestrzeni Polski (ZSIRPP) ma charakter unikalny. Jest on stale wzbogacany. System ten, a właściwie kierunki jego wykorzystania, są doskonałą formą promocji działalności IUNG-PIB, ale i płaszczyzną do wielokierunkowej współpracy. Jest on też przykładem praktycznego wykorzystania wyników badań naukowych.

Więcej…
 
„Współczesny rolnik musi być ekonomistą” Drukuj Email

11.05.11 W Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach od dłuższego czasu toczy się dyskusja na temat priorytetowych kierunków badan i kryteriów oceny ich wyników.
Przeprowadzone analizy wykazały, ze w ostatnich latach wyraźnie wzrosło zainteresowanie oceną ekonomiczną w badaniach środowiskowych i agrotechnicznych. Stała się ona integralną częścią badań i opracowania wyników.

Więcej…
 
Referat IUNG PIB na konferencji w Miszkolcu Drukuj Email

04.05.11 W dniach 28-29 kwietnia 2011 roku odbyła się w Miszkolcu na Węgrzech międzynarodowa konferencja dotycząca Polsko – Słowacko – Węgierskiej współpracy w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Konferencja została zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa Węgier we współpracy z polskim Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Na szczeblu rządowym Polska była reprezentowana przez Podsekretarza Stanu Jarosława Wojtowicza.

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Następna > Ostatnie >>

Strona 99 z 110