IUNG
Strona główna

Aktualności...

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu. Email

     W dniu 18 marca 2010 r. odbyło się posiedzenie plenarne Rady Naukowej Instytutu.
Na poczatku obrad wręczona została  Nagroda Naukowa Dyrektora IUNG PIB za 2009 r.
Nagrodę na wniosek Komisji przyznano zespołowi w składzie: dr Zbigniew Biały, prof. dr hab. Marian Jurzysta, prof. dr hab. Stefan Maryniuk i prof. dr hab. Grażyna Podolska, za cykl prac pt. ,,Badania nad budową chemiczną saponin gatunków lucerny (Medicago spp.) oraz nad potencjalną możliwością wykorzystania ich w rolnictwie, medycynie i przemyśle”. Prof. dr hab. Seweryn Kukuła wręczając nagrodę podziękował laureatom za dotychczasową pracę i życzył dalszych sukcesów. W imieniu nagrodzonych podziękowania złożył prof. dr hab. Marian Jurzysta.
Tematyka posiedzenia obejmowała sprawy awansów naukowych, w tym:
    • wszczęcie 1 postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora,
    • wszczęcie 2 przewodów doktorskich i powołanie promotorów,
    • powołanie recenzentów w przewodzie doktorskim,
    • opiniowanie kandydatek na stanowisko pracownika naukowego i badawczo-technicznego.

 

Rada  zaopiniowała sprawozdanie z działalności badawczo-rozwojowej Instytutu w roku 2009, oraz plan finansowy na rok 2010.

......................................
Dodano 29.03.2010
 
Podziękowanie Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego Email

 
 

......................................
Dodano 03.03.2010
 
Nominacja profesorska dla pracownika naukowego IUNG PIB Drukuj Email

W dniu 3 lutego 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński wręczył nominację profesorską prof.dr hab. Marii Jadwidze Król. Akt nadania tytułu profesora podpisany 25 września 2009r.

......................................
Dodano 19.02.2010
Więcej…
 
Rekord pokrywy śnieżnej w Puławach Drukuj Email
     W tym roku stacja meteorologiczna w Puławach obchodzi jubileusz 140 lat istnienia. Z okresu 1871-1917 dysponujemy wartościami średnimi miesięcznymi, a od maja 1918 roku wartościami dobowymi. A zatem Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki IUNG-PIB dysponuje dobowymi wartościami pomiarów pokrywy śnieżnej z 92 lat, ale niestety z pięciu zimowych miesięcy II wojny światowej brakuje danych (z lutego 1940 roku oraz z zimy 1944/45). Szczególnie dotkliwy jest brak danych z 1940 roku z powodu bardzo grubej pokrywy śnieżnej w Puławach i okolicach.
Dotychczas najgrubsza pokrywa śnieżna wystąpiła w dniach 21-22 luty 1947 roku, wynosiła 46 cm. Dotychczasowy rekord został pobity w dniu 15 lutego 2010 roku o 2cm i wynosi obecnie 48 cm.
     Przy okazji pragniemy poinformować o innych znacznych grubościach pokrywy śniegu zmierzonych w Puławach: 24 stycznia 1940 roku pokrywa wynosiła 41 cm, a 7 marca tego samego roku 40 cm. 8 marca 1929 roku pokrywa śnieżna wynosiła 38 cm, a 15 lutego tego samego roku 35 cm. Taką samą wartość odnotowano również 31 stycznia i 1 lutego 1979 roku. Warto też wspomnieć o roku 1963, w lutym wystąpiło 7 dni z pokrywą wynoszącą 29 cm a w marcu 2 dni.
......................................
Dodano 17.02.2010
 
Spotkanie Rady Koordynacyjnej projektu EU PROFICIENCY Drukuj Email
W dniach 19 – 20 stycznia 2010 odbyło się w Puławach pierwsze spotkanie Rady Koordynacyjnej projektu EU PROFICIENCY „Wzmocnienie kompetencji IUNG w zakresie „Organizacja produkcji żywności i pasz oraz ich bezpieczeństwo i jakość w warunkach globalnych zmian klimatycznych.” realizowanego w IUNG-PIB w latach 2009 - 2012.
W spotkaniu wzięli udział zarówno przedstawiciele Instytutu, jak i partnerskich jednostek naukowych z innych krajów europejskich: Austrii, Belgii, Czech, Finlandii, Grecji, Litwy, Niemiec, Norwegii, Węgier i Włoch.
......................................
Dodano 02.02.2010
Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 151 152 153 154 155 156 Następna > Ostatnie >>

Strona 153 z 156