Konferencja podsumowująca projekt SIMS Drukuj

08.06.15 19 maja 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt  o akronimie SIMS - "Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów Działań 2.1 oraz 2.2 POIG", realizowany przez NCBiR.

W imieniu koordynatora wystąpił zastępca dyrektora NCBiR pan Leszek Grabarczyk, który podkreślił jak istotnym wyzwaniem dla Nauki Polskiej w najbliższych latach będzie utrzymanie wysokiej klasy infrastruktury zakupionej w ramach funduszy europejskich.

Projekt SIMS podzielony został na 3 etapy. Pierwszym z nich były zagraniczne staże w prestiżowych jednostkach naukowych oraz wiodącej firmie innowacyjnej z listy TOP500. Staże odbywały się Instytucie Fraunhofer w Lipsku, Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie oraz IBM w USA. W gronie 120 stażystów z 35 jednostek naukowych znalazła się pracownica Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB -  dr Monika Kowalik.

Drugi etap dawał możliwość przeszkolenia stażystów z pierwszego etapu projektu oraz innych naukowców, kierowników laboratoriów a także osób odpowiedzialnych za budowanie strategii rozwoju naukowego w swoich instytucjach. Szkolenia prowadzone przez ekspertów obejmowały swym zakresem finanse, komercjalizację badań, business developement, zarządzanie projektami, HR, zagadnienia dotyczące strategii jednostki oraz prawo. Drugi etap projektu zakończył się ostatnim szkoleniem w dn. 20-21 maja 2015 "Wrap up, Kick off and Move to the Next Level". Szkolenie to było jednocześnie okazją do przedstawienia przez jednostki swojej oferty badawczej i usługowej parterom komercyjnym m.in. Nestlé, LOTOS, Intel, IBM i in.

Trzecim etapem realizacji projektu jest doradztwo dla jednostki beneficjenta realizowane przez firmę doradczą Deloitte. Etap ten zakończy się w czerwcu 2015 r.
Strona projektu: https://sims.ncbr.gov.pl/pl