Ogólnopolski program wapnowania Drukuj

W dniu 1 lipca 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkanie inaugurujące program priorytetowy pt. „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” finansowany ze środków  Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program polegać będzie na finansowym wsparciu zabiegu wapnowania gleb kwaśnych (pH< 5,5). Częściową refundację kosztów zakupu wapna rolnicy otrzymywać będą za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie faktury zakupu nawozów wapniowych oraz zaleceń opracowanych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą na podstawie wyniku badania odczynu próbek gleby.   

Program ten jest efektem wieloletnich starań IUNG-PIB i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, których ostatnim etapem była ekspertyza opracowana w ramach zadania 2.2. PW pt. Środowiskowe aspekty zakwaszenia gleb w Polsce. W opracowaniu udokumentowano znaczenie wapnowania gleb dla poprawy jakości środowiska glebowego i wodnego.    
Program realizowany będzie w latach 2019-2023.  Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej   link...

Oprac.: dr Tamara Jadczyszyn

 

................................
Dodany    02.07.2019

Liczba odwiedzin :2801