Rada Naukowa IUNG PIB - postępowanie awansowe Drukuj

 Powrót

 P o s t ę p o w a n i e      a w a n s o w e
 Postępowania o nadanie tytułu profesora
 dr hab. Jolanta Korzeniowska

dr hab. Mariusz Matyka

dr hab. Anna Podleśna

dr hab. Mariola Staniak

dr hab. Ewa Stanisławska-Glubiak

 Postępowanie habilitacyjne:

  Magdalena Borzęcka

 Alina Syp


Anna Kocira
Rafał Wawer

 Elżbieta Wołejko

 Postępowanie doktorskie:
 

  Dariusz Jędrejek

Aleksandra Ukalska-Jaruga

  Małgorzata Holka

  Bogusław Włodarczyk

  Adam Kleofas Berbeć

  Damian Wach

 

 

  Marcin Dobosz

  Bartosz Narolski

 Marta Wyzińska

Tomasz Miturski

Magdalena Dziągwa-Becker


 

 

................................
Dodany    29.12.2016

Zmieniony 10.01.2020
Liczba odwiedzin :11644