Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG PIB Drukuj

Powrót

Lista RZD Działalność RZD IUNG PIB Rok 2017 r. w RZD IUNG-PIB
Rok 2019 r. w RZD IUNG-PIB
Informacja o stanie upraw w RZD w maju 2020 Informacja o stanie upraw w RZD za maj 2020
Informacja o stanie upraw w RZD za czerwiec 2020 Informacja o stanie upraw w RZD za lipiec 2020
Informacja o stanie upraw w RZD za sierpień 2020 Informacja za miesiąc wrzesień 2020
Informacja za miesiąc październik 2020

Rolnicze Zakłady Doświadczalne (RZD IUNG-PIB) są integralną częścią Instytutu. W 2014 r. w ramach Instytutu funkcjonowało 11 RZD, w tym 2 przekazane w dzierżawę oraz jeden działający w formie spółki. Wydzierżawiono także stawy rybne o łącznej powierzchni ok 17 ha.
RZD IUNG-PIB są zlokalizowane w różnych regionach kraju ( mapka). Prowadzą one produkcję rolniczą w różnych warunkach klimatyczno-glebowych. Są zróżnicowane pod względem powierzchni,Lokalizacja RZD struktury użytkowania ziemi oraz struktury użytków rolnych (tab. 1).

Rolnicze Zakłady Doświadczalne, obok produkcji rolniczej, zróżnicowanej pod względem struktury, intensywności organizacji i intensywności produkcji prowadziły także doświadczenia polowe i prace adaptacyjno-wdrożeniowe, sprawdzając nowe technologie i różne rozwiązania o charakterze innowacyjnym. W RZD, które nie prowadziły produkcji zwierzęcej, a posiadały trwałe użytki zielone (Błonie-Topola, Wielichowo), łąki były wydzierżawione rolnikom.

Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG-PIB mają spełniać zasadniczo dwie podstawowe funkcje, obejmujące:
− prowadzenie prac z zakresu doświadczalnictwa polowego i adaptacyjno-wdrożeniowych, sprawdzających nowe technologie produkcji i inne innowacje produkcyjne;
− prowadzenie działalności gospodarczej w określonych warunkach organizacyjno-ekonomicznych i siedliskowych, zgodnie z postępem nauki rolniczej w zakresie technologii i ekonomiki produkcji rolniczej.
Ponadto są one ośrodkami kultury rolnej, propagującymi zasady dobrej praktyki rolniczej i upowszechniającymi osiągnięcia nauki rolniczej w najbliższej okolicy i rejonie swojego działania.

Działalność RZD IUNG-PIB jest też przedmiotem systematycznie prowadzonych analiz ekonomicznych, dających podstawę do porównań poszczególnych jednostek i ocen w ujęciu dynamicznym. RZD prowadzą również działalność promującą badania Instytutu. Uczestniczą też aktywnie we współpracy ze szkołami rolniczymi, podległymi MRiRW, z którymi IUNG-PIB ma podpisane umowy o współpracy. Korzystają z różnych form wsparcia w ramach WPR. Utrzymują obiekty podlegające ochronie konserwatora zabytków.
  • Działalność RZD IUNG-PIB jako regionalnych centrów innowacji i postępu w rolnictwie - link do prezentacji...
  • Zarys organizacji i działalności Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG w latach 1950-2015 - link ...
  • Informator o Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB 2017 link...
................................
Dodany    27.04.2011

Zmieniony 12.11.2020
Liczba odwiedzin :53426