Skład Rady Naukowej IUNG PIB Drukuj
Powrót
SKŁAD RADY NAUKOWEJ
(kadencja 2017-2021)
1.Prof. dr hab. Krzysztof DomaradzkiIUNG-PIB Puławy
2.Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIBIUNG-PIB Puławy
3.Dr hab. Beata Feledyn–Szewczyk, prof. IUNG-PIBIUNG-PIB Puławy
4.Prof. dr hab. Tadeusz Filipek
UP Lublin
5.Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB IUNG-PIB Puławy
6.Prof. dr hab. Adam HarasimIUNG-PIB Puławy
7.Prof. dr hab. Józef Horabik
Instytut Agrofizyki PAN
8.Dr Tamara Jadczyszyn IUNG-PIB Puławy
9.Mgr Stanisław KacperczykPolski Związek Producentów Roślin Zbożowych
10.Dr hab. Jerzy KozyraIUNG-PIB Puławy
11.Prof. dr hab. Jerzy KsiężakIUNG-PIB Puławy
12.Prof. dr hab. Jan Kucharski UWM Olsztyn
13.Prof. dr hab. Mariusz Kucharski IUNG-PIB Puławy
14.Prof. dr hab. Wojciech Lipiński KSCh-R Warszawa
15.Prof. dr hab. Jan ŁabętowiczSGGW Warszawa
16.Prof. dr hab. Stefan Martyniuk.IUNG-PIB Puławy
17.Prof. dr hab. Mariusz Matyka do dn. 1.10.2019IUNG-PIB Puławy
18.Dr Anna Nieróbca
IUNG-PIB Puławy
19.Prof. dr hab. Roman NiżnikowskiSGGW Warszawa
20.Prof. dr hab. Danuta ParylakUP Wrocław
21.Prof. dr hab. Janusz Podleśny IUNG-PIB Puławy
22.
Mgr Bogdan Pomianek, od dn 30.01.2019 r
MRiRW Warszawa
23.Mgr Katarzyna PrugarMRiRW Warszawa
24.Prof. dr hab. Monika Rakoczy-TrojanowskaSGGW Warszawa
25.Dr Henryk SkórnickiCentrum Doradztwa Rolniczego
26.Dr hab. Janusz Smagacz, prof. IUNG-PIBIUNG-PIB Puławy
27.Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski Instytut Ogrodnictwa Skierniewice
28.Prof. dr hab. Tomasz Stuczyński KUL Lublin
29. Dr hab. Alicja Sułek, od. dn. 01.08.2019 r. IUNG-PIB Puławy
30. Prof. dr hab. Grażyna Podolska, od 22.11.2019 r. IUNG-PIB Puławy
31.Prof. dr hab. Ewa Zimnoch-GuzowskaIHAR – PIB Radzików
32.Prof. dr hab. Franciszek Woch, do dn. 31.07.2019 r. IUNG-PIB Puławy
33.Prof. dr hab. Eugeniusz Chyłek, do dn. 17.11.2018 r

MRiRW Warszawa

Przedstawiciel MNiSzW (na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych)

1. Dr inż. Arkadiusz Białek, od dn. 27.06.2019 r. IPO Warszawa
Członkowie Dyrekcji
(na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych)
1. Prof. dr hab. Wiesław Oleszek 
2.
Prof. dr hab. Teresa Doroszewska 
3. Prof. dr hab. Mariusz Matyka od dn.01.10.2019 r. 
4. Prof. dr hab. Stanisław Krasowicz do dn.30.09.2019 r. 

SKŁAD PREZYDIUM I KOMISJI RADY NAUKOWEJ
(kadencja 2017-2021)
Prezydium:
Prof. dr hab. Tadeusz Filipek- przewodniczący RN
Prof. dr hab. Adam Harasim

- zastępca przewodniczącego RN

Prof. dr hab. Janusz Podleśny od dn. 01.10.2019 r.- zastępca przewodniczącego RN
Prof. dr hab. Mariusz Matyka do dn.30.09.2019 r.- zastępca przewodniczącego RN
Dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB- sekretarz RN
Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB- Członek Prezydium RN
Prof. dr hab. Jerzy Księżak
- Członek Prezydium RN
Komisja d/s Przewodów Doktorskich i Rozwoju Kadry Naukowej
Prof. dr hab. Janusz Podleśny- przewodniczący
Dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. IUNG-PIB- członek
Prof. dr hab. Adam Harasim- członek
Dr hab. Jerzy Kozyra
- członek
Prof. dr hab. Jan Kucharski
- członek
Prof. dr hab. Stefan Martyniuk- członek
Prof. dr hab. Danuta Parylak- członek
Dr hab. Janusz Smagacz, prof. IUNG-PIB- członek
Prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki od dn.18.09.2019 r.- członek
Prof. dr hab. Franciszek Woch, do dn. 31.07.2019 r.
- członek
Komisja d/s Działalności Badawczej i Rozwoju Instytutu
Prof. dr hab. Adam Harasim- przewodniczący
Mgr . Stanisław Kacperczyk- członek
Prof. dr hab. Roman Niżnikowski- członek
Dr Henryk Skórnicki- członek
Prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska- członek
Komisja d/s Ekonomiczno-Finansowych
Prof. dr hab. Jerzy Księżak- przewodniczący
Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB- członek
Dr Tamara Jadczyszyn- członek
Dr hab. Janusz Smagacz, prof. IUNG-PI - członek
Dr Anna Nieróbca- członek
  
 


................................
Dodany    10.10.2012

Zmieniony 15.05.2020
Liczba odwiedzin :16779