HORYZONT 2020 Drukuj

Projekty realizowane w ramach Programu Ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) HORYZONT 2020: Powrót

  • Projekt „New Strategies on Bio-Economy in Poland” (Nowe strategie dotyczące biogospodarki w Polsce) BioEcon. Realizowany w ramach programu HORYZONT 2020, call ERA Chair, work programme 2014-2015, section „Spreading Excellence and Widening Participation (WIDESPREAD 2-2014: ERA Chair) więcej...
  • Wykorzystanie potencjału odpadów drewna w różnych regionach UE i przemysłowych ekosystemach opartych na produktach naturalnych (BIOREG) więcej...
  • Sieć Innowacji na rzecz Agroleśnictwa (AFINET) . Realizowany w ramach call H2020-RUR-2016-2017 (Rural Renaissance - Fostering innovation and business opportunities), 2017-2020. więcej...
  • Diversification through Rotation, Intercropping, Multiple cropping, Promoted with Actors and value- Chains Towards Sustainability (Dywersyfikacja poprzez zmianowanie, uprawę współrzędną, uprawę mieszanek roślin wspierana przez różne podmioty i łańcuchy wartości ukierunkowana na zrównoważony rozwój) (DiverIMPACTS) (2017-2022) więcej... ulotka...
  • Improved performance of organic agriculture by boosting organic seed and plant breeding efforts across Europe (Poprawa wydajności rolnictwa ekologicznego w Europie poprzez zwiększanie dostępności ekologicznego materiału siewnego oraz efektywności w hodowli roślin ) (LIVESEED) (2017-2021) ulotka... więcej...
  • „Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network’ (Sieć tematyczna dla poprawy gospodarowania i odzysku składników nawozowych) akronim NUTRIMAN. więcej...
  • Wsparcie rozwoju zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym w krajach Europy Centralnej i Wschodniej (BIOEASTsUP) (2019-2022) więcej....
  • Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils European Joint Programme (“EJP”) Cofund action 862695 (EJP SOIL) więcej...
  • Głównym celem (B-FERST) jest integracja waloryzacji bioodpadów w planach gospodarowania rolnictwem, które tworzą od nowa cykliczne i oparte na biologii łańcuchy wartości więcej...
  • (Multi-actor and transdisciplinary development of efficient and resilient MIXED farming and agroforestry-systems) (Wielopodmiotowy i wielokierunkowy rozwój zrównoważonych i zdywersyfikowanych systemów rolniczych i rolno-leśnych) (MIXED) (2020-2024) więcej...
................................
Dodany    12.06.2015

Zmieniony 12.02.2020
Liczba odwiedzin :16711