HORYZONT 2020 Drukuj

Projekty realizowane w ramach  Programu Ramowego  UE w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) HORYZONT 2020:                                        Powrót

  • Projekt „New Strategies on Bio-Economy in Poland” (Nowe strategie dotyczące biogospodarki w Polsce)  BioEcon.  Realizowany w ramach programu HORYZONT 2020, call ERA Chair, work programme 2014-2015, section „Spreading Excellence and Widening Participation (WIDESPREAD 2-2014: ERA Chair)  więcej...
  • Wykorzystanie potencjału odpadów drewna w różnych regionach UE i przemysłowych ekosystemach opartych na produktach naturalnych (BIOREGwięcej...
  • Sieć Innowacji na rzecz Agroleśnictwa (AFINET) . Realizowany w ramach call H2020-RUR-2016-2017 (Rural Renaissance - Fostering innovation and business opportunities), 2017-2020.  więcej...
  • Diversification through Rotation, Intercropping, Multiple cropping, Promoted with Actors and value- Chains Towards Sustainability (Dywersyfikacja poprzez zmianowanie, uprawę współrzędną, uprawę mieszanek roślin wspierana przez różne podmioty i łańcuchy wartości ukierunkowana na zrównoważony rozwój) (DiverIMPACTS) (2017-2022)  więcej...   ulotka...
  • Improved performance of organic agriculture by boosting organic seed and plant breeding efforts across Europe (Poprawa wydajności rolnictwa ekologicznego w Europie poprzez zwiększanie dostępności ekologicznego materiału siewnego oraz efektywności w hodowli roślin ) (LIVESEED) (2017-2021) ulotka...    więcej...
  • „Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network’ (Sieć tematyczna dla poprawy gospodarowania i odzysku składników nawozowych) akronim NUTRIMANwięcej... 
................................
Dodany    12.06.2015

Zmieniony 17.09.2019
Liczba odwiedzin :13897