Oferta IUNG PIB Drukuj

Badanie nawozów, osadów, odpadów

Badania i opiniowanie nawozów do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Rolnicze wykorzystanie pofermentu      zobacz ulotkę...

Programy komputerowe:
Program komputerowy MacroBil

Bilansowanie składników pokarmowych w gospodarstwie na powierzchni pola

 Program MacroBil  tworzy bilans składników pokarmowych (N,P,K) w gospodarstwie "na powierzchni pola".
W bilansie po stronie przychodu uwzględnia się następujące źródła dopływu składnika do gleby:
•  nawozy mineralne,
•  nawozy naturalne,
•  nawozy organiczne,
•  przyorane produkty uboczne roślin uprawnych,
•  biologiczne wiązanie azotu (resztki pożniwne roślin motylkowatych, przyorane poplony motylkowate)
•  opad atmosferyczny.
Po stronie rozchodu uwzględnia się pobranie składnika w plonach.
Program pomocny i w realizacji zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. z 2003 r. nr 4, poz. 44).  
Kontakt: tel. 81 4786 830


Program komputerowy InfoPlant
Program umożliwia kompleksową ocenę aktualnego stanu odżywienia rośliny uprawnej na podstawie wyników analizy chemicznej próbki roślinnej pobranej w okresie wegetacji. Zasadniczym elementem programu jest graficzna prezentacja koncentracji makro- i mikroelementów w roślinie na tle zakresów zawartości niskiej,optymalnej i wysokiej, co ułatwia diagnozowanie potrzeb nawozowych uprawianej rośliny i sformułowanie odpowiednich zaleceń. Uwzględniono szerokie spektrum roślin uprawnych z następujących grup: zboża, okopowe, strączkowe, motylkowe wieloletnie, rośliny specjalne (tytoń, chmiel) a także rośliny sadownicze, ozdobne i warzywne. Program do pracy w środowisku Windows.
Kontakt: tel. 71 3638707 w.114
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Powrót


Prace kartograficzne i gleboznawcze, sprzedaż map:

- opracowanie map glebowych w postaci analogowej i numerycznej
- bonitacja i klasyfikacja gleb, waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej
- tworzenie i zarządzanie numerycznymi bazami danych glebowych dla Polski
- wydzielanie obszarów gleb zdegradowanych i wymagających rekultywacji

- mapy glebowo-rolnicze w skali 1:25000 i 1:100 000, dane tekstowe i numeryczne charakteryzujące przydatność rolniczą,
właściwości i stan zagrożeń gleb Polski w ujęciu lokalnym i regionalnym

- usługi informatyczne i przetwarzanie materiałów kartograficznych do postaci numerycznej
- pomiary GPS
- dane glebowe i środowiskowe niezbędne do opracowania strategii rozwoju gmin i regionów
- szkolenia w zakresie budowy i wykorzystania systemów GIS w ochronie środowiska, planowaniu przestrzennym i zarządzaniu przestrzenią rolniczą.

Formularz zamówienia   tutaj...

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Powrót

................................
Dodany    16.10.2009

Zmieniony 14.10.2019
Liczba odwiedzin :246029