Dostawa wapna nawozowego Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 14. 06. 2016 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy: ZP/06/05/RZD/2016
Numer ogłoszenia:UZP 83569 - 2016


Przedmiot zamówienia: Dostawa wapna nawozowego dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Żelisławkach

 

Termin składania ofert: 24.06.2016 do godz. 9:00

................................
Dodany    14.06.2016

Liczba odwiedzin :1656