Dostawa śruty sojowej NON-GMO Drukuj
 
 
OGŁOSZENIE Z DNIA 09 .11. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:PN-RZD Werbkowice/09/2017
Numer ogłoszenia: UZP 613977 - N-2017


Przedmiot zamówienia: Dostawa śruty sojowej NON-GMO

 

Termin składania ofert: 24.11.2017 do godz. 10:00

................................
Dodany    09.11.2017

Liczba odwiedzin :1060