Dostawa suszarni Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 07 .12. 2017 o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Znak sprawy:ZP-39/PN-35/RZD Żelisławki 02/2017
Numer ogłoszenia: UZP 628496 - N-2017


Przedmiot zamówienia: Dostawa przewoźnej suszarni do rzepaku i zbóż dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Żelisławkach

 

Termin składania ofert: 15.12.2017 do godz. 09:00

................................
Dodany    07.12.2017

Liczba odwiedzin :1198