Dostawa nawozów - RZD Żelisławki Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 15 .11. 2019
o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Znak sprawy: DZP.220.56.2019.PK
Nr rej.: ZP19.PN19 Żelisławki1.2019
 
Numer ogłoszenia: UZP 622920 - N - 2019


Przedmiot zamówienia:Dostawa nawozów dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Żelisławkach w podziale na 3 części zamówienia.

Termin składania ofert: 25.11.2019 do godz.09:00

................................
Dodany    15.11.2019

Liczba odwiedzin :258