Dostawa nawozów mineralnych Wielichowo Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 05 .12. 2019
o PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Znak sprawy: DZP.220.57.2019.SR
Nr rej.: ZP20.PN20.Wielichowo5.2019
Numer ogłoszenia: UZP 631438 - N - 2019


Przedmiot zamówienia:Dostawa nawozów mineralnych dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Wielichowie.

Termin składania ofert: 13.12.2019 do godz.09:00

................................
Dodany    05.12.2019

Liczba odwiedzin :266