Dostawa automatycznych stacji meteorologicznych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 07.11.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Numer Sprawy: DZP.220.53.2019.PK

Nr rej.: ZPU.35.2019

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa automatycznych stacji meteorologicznych – 2 zestawy.

Termin składania ofert: 15.11.2019 r. do godz. 11:00

................................
Dodany    07.11.2019

Liczba odwiedzin :509