Nagroda Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków -dla IUNG PIB Drukuj
Obok działalności naukowej Instytut sprawuje nadzór nad obiektami o dużych walorach historycznych i architektonicznych, troszcząc się o zachowanie ich w jak najlepszym stanie. Miłym akcentem było przyznanie IUNG-PIB w dniu 23 kwietnia 2009 r. nagrody Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Laur Konserwatorski za wyróżniającą się realizację konserwatorską związaną z kompleksowym remontem i konserwacją elewacji Pałacu Czartoryskich w Puławach. Warto dodać, że dyrektor IUNG-PIB w Puławach prof. dr hab. Seweryn Kukuła i jego zastępca mgr inż. Michał Polkowski zostali w roku bieżącym wyróżnieni złotymi odznakami „Za opiekę nad zabytkami”, przyznanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

................................
Dodany    18.10.2009

Zmieniony 04.02.2010
Liczba odwiedzin :9769