Pracownicy IUNG-PIB uczestnikami XXIV Kongresu SERiA Drukuj

13.09.17  Grupa pracowników IUNG-PIB w Puławach reprezentujących różne zakłady naukowe uczestniczyła w XXIV Kongresie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA), który odbył się w dniach 5-7 września 2017 r. w Bydgoszczy. Obrady odbywały się pod hasłem „Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich”. Organizatorem Kongresu był Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, przy współpracy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Kongres składał się z 2 sesji plenarnych oraz obrad w 6 sekcjach problemowych (w tym jednej w języku angielskim z uwagi na udział grupy z Węgier) (program Kongresu). W obradach uczestniczyło około 140 osób, reprezentujących uczelnie i instytuty badawcze.

 Dr hab. Jerzy Kopiński, jako przedstawiciel IUNG-PIB w Puławach, zaprezentował podczas obrad plenarnych referat nt. „Oddziaływanie gospodarki nawozowej na środowisko”.  

 Prezentowane przez pracowników IUNG-PIB, w ramach obrad różnych sesji, referaty dotyczyły ekonomicznych aspektów nowych, innowacyjnych technologii produkcji roślinnej, oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze, wpływu WPR na rozwój produkcji rolniczej w regionach oraz nowych wyzwań dla nauki, doradztwa i praktyki rolniczej. Ich cechą wspólną było wykazanie, że ocena uwarunkowań ekonomiczno-organizacyjnych, poszerza, wzbogaca i obiektywizuje oceny rozwiązań oferowanych przez nauki rolnicze doradztwu i praktyce. W dyskusji podkreślono, między innymi, że współpraca specjalistów z zakresu agronomii i ekonomii nabiera obecnie coraz większego znaczenia. Wskazywano też na potrzebę dalszego doskonalenia transferu wyników badań naukowych do praktyki za pośrednictwem doradztwa.