IUNG-PIB gościem „Środy z Ambasadorem” w UM Województwa Lubelskiego Drukuj

12.08.19  Spotkanie z cyklu „Środa z Ambasadorem”, na które został zaproszony IUNG-PIB, odbyło się 7 sierpnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Głównym celem tego typu spotkań jest prezentacja osiągnięć instytucji z Lubelszczyzny, a przy tym promocja w regionie i w kraju. Cykl ten promuje jednostki wyróżnione już w konkursie „Ambasador Lubelszczyzny”, realizowanym pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.  Instytut był uhonorowany tytułem „Ambasadora Lubelszczyzny” w 2015 roku. Jest to kolejna edycja tego konkursu. Jego finałem jest wręczenie zwycięzcom nagród na początku kolejnego roku.

Tytuły „Ambasadora” przyznawane są wybitnym osobom, instytucjom i firmom, które wniosły istotny wkład w promowanie Lubelszczyzny w kraju i poza jego granicami. Prawo zgłaszania kandydatur mają: jednostki samorządów terytorialnych (także rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Laureatów wyłania kapituła, w skład której wchodzą: przewodniczący Sejmiku, marszałek oraz członkowie Zarządu Województwa Lubelskiego, redaktorzy naczelni lubelskich mediów. Więcej o dotychczasowych laureatach można znaleźć na strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: https://www.lubelskie.pl/ambasador-wojewodztwa-lubelskiego/ .

Delegacji IUNG-PIB w tym wydarzeniu przewodniczył Dyrektor Instytutu prof. Wiesław Oleszek. Prezentację obrazującą działalność IUNG-PIB przedstawił prof. Stanisław Krasowicz. Podczas spotkania była możliwość zadawania pytań przez redaktorów lokalnej prasy oraz prowadzącego spotkanie Marszałka Województwa Lubelskiego Sebastiana Trojaka.

W głównym nurcie pytań kierowanych do pracowników naukowych Instytutu znalazły się między innymi następujące zagadnienia:

  • problem pogłębiającej się suszy w uprawach rolnych,
  • zmiany klimatyczne,
  • innowacje w sektorze rolnym,
  • ubożenie zasobów materii organicznej krajowych gleb użytkowanych rolniczo,
  • problem zakwaszania gleb. 

W spotkaniu uczestniczyli następujący pracownicy IUNG-PIB:
1.    mgr Małgorzata Gałczyńska – broker innowacji, Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych,
2.    prof. IUNG-PIB Andrzej Doroszewski – Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki,
3.    prof. IUNG-PIB Mariusz Matyka – Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji,
4.    prof. Stanisław Krasowicz – z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych,
5.    prof. Wieslaw Oleszek – Dyrektor IUNG-PIB,
6.    mgr Piotr Safader – Dział Upowszechniania i Wydawnictw,
7.    prof. IUNG-PIB Grzegorz Siebielec – Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów,
8.    mgr Sylwia Siebielec – Zakład Mikrobiologii Rolniczej,
9.    dr Piotr Skowron – Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia.

Ofertę wydawniczą Instytutu oraz informacje dotyczące nowych projektów przygotował i zaprezentował Dział Wspomagania i Wydawnictw. Na miejscu, poza prezentacją ogólnej działalności IUNG-PIB przedstawiono materiały promujące aktualnie realizowane projekty międzynarodowe m.in. BioEcon, Nutriman i ManureStandards.

/PS, MK/