Wizyta przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej Drukuj

07.10.19 W dniu 4 października 2019 r. Instytut gościł 50 przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Grupę powitała dr Monika Kowalik kierownik Działu Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB.

Na spotkaniu zaprezentowano zadania, strukturę i ofertę IUNG-PIB. Prof. dr hab. Jan Kuś z Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej przedstawił „Sposoby poprawy gospodarki wodnej w rolnictwie”.  Dr Jan Jadczyszyn z Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów zaprezentował temat „Ocena zagrożenia suszy rolniczej w województwie wielkopolskim w 2019 r. na podstawie SMSR”. Szczegółowe wymogi, którym powinny odpowiadać stacje włączane do sieci Monitoringu Suszy Rolniczej i inne zagadnienia dotyczące SMSR przedstawił Mgr Leszek Purchała z Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki w prezentacji „Wymogi techniczne dla stacji w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej”.

Spotkanie zakończyła dyskusja dotycząca tematów związanych z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut od 2008 roku, ale również metodyki wyznaczania Obszarów o Niekorzystnych Warunkach Gospodarowania, wpływu zmian klimatu na użytkowanie terenów rolniczych oraz znaczenia małej retencji.