Wyróżnienie IUNG-PIB za działalność wydawniczą Drukuj

28.10.19 W dniu 25 października 2019 r. podczas 19 Powiatowego Dnia Kultury, Starosta Puławski – Pani Danuta Smaga wręczyła wiele nagród i wyróżnień przyznanych twórcom, instytucjom, zespołom i stowarzyszeniom za działalność w sferze kultury, promującą powiat puławski .  link...

Podczas tej uroczystości ogłoszono również wyniki powiatowego konkursu wydawnictw. Wśród wyróżnionych za działalność wydawniczą był Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach.  

W kategorii konkursowej „Inne wydawnictwa” IUNG-PIB zajął II miejsce. Wyróżnienie to zostało przyznane za zbiór wierszy i przemyśleń „Jak ten czas leci…” wydany w 2018 roku.

Dyplom i nagrodę z rąk Pani Starosty odebrał w imieniu IUNG-PIB prof. dr hab. Mariusz Matyka – Zastępca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych.  

Autorem wyróżnionej publikacji jest zmarły w lipcu br. Śp. Edward Piwowarek, niezwykle aktywny działacz społeczny, długoletni pracownik administracji państwowej, a jednocześnie twórca kilku książek i zbiorów wierszy. 

Nagrodzony zbiór wierszy i przemyśleń został wydany przy wsparciu IUNG-PIB w Puławach. Jest on przykładem i dowodem działalności IUNG-PIB nakierowanej na wspieranie twórców i społeczności lokalnych. W Dziale Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB opracowano redakcyjnie i wydano kilka publikacji Śp. Edwarda Piwowarka. Większość z nich jest tematycznie i emocjonalnie związana z Bochotnicą w gminie Kazimierz Dolny.

Podobnego wsparcia IUNG-PIB udzielił w ostatnich latach jeszcze kilku innym twórcom, dając w ten sposób wyraz więzi Instytutu ze społecznościami lokalnymi.

----

Autorem notatki jest prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, wykorzystano zdjęcia autorstwa p.Łukasza Fedorowicza z Towarzystwa Przyjaciół Puław.