Nominacja profesorska pracownika IUNG-PIB Drukuj

07.11.19 W dniu 6 listopada 2019 r. Prezydent RP – Pan Andrzej Duda wręczył nominacje grupie 68 profesorów reprezentujących różne dyscypliny (specjalności), a także różne ośrodki naukowe. Wśród nominowanych był prof. dr hab. Mariusz Matyka – Zastępca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych.

Profesor nauk rolniczych Mariusz Matyka jest najmłodszym profesorem zatrudnionym w Instytucie.

Jego działalność naukowa i publikacyjna jest pochodną profilu merytorycznego (badawczego) Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej. Aktywnie uczestniczy także w pracach zespołów interdyscyplinarnych oraz we współpracy naukowej i eksperckiej z zagranicą. Należy do grupy młodych, niezwykle aktywnych pracowników naukowych stale podejmujących nowe wyzwania.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.
/Link – życiorys/