Regionalna konferencja projektu AFINET Drukuj

07.12.19 W dniu 5 grudnia 2019 roku w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbyła się regionalna konferencja projektu AFINET „Agroleśnictwo i zadrzewienia w Polsce – korzyści dla rolników i możliwości wsparcia przez WPR 2021-2027”.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 60 osób - głównie rolników i doradców.

Robert Borek z Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG w Puławach oraz dr Zdzisław Bernacki z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu przedstawili rezultaty badań w zakresie korzystnego oddziaływania drzew na produkcję rolniczą oraz wykorzystania zadrzewień w celu poprawy warunków ekonomicznych i społecznych obszarów wiejskich.

Przedstawione badania, wbrew negatywnym opiniom zakorzenionym od lat zarówno w środowisku rolników jak i naukowców, wyraźnie pokazują że zadrzewienia są istotnym elementem łagodzenia suszy i ochrony gleb rolnych, wspierają bioróżnorodność w tym liczebność naturalnych drapieżców szkodników na obszarach uprawnych, poprawiają dochodowość gospodarstw.

Podczas spotkania zaprezentowano materiały upowszechnieniowe projektu AFINET, przedstawiające ponad 100 innowacji opracowanych w kontekście drzew i zadrzewień obszarów rolnych. Omówiono również krótko potencjalne kierunki wsparcia zadrzewień śródpolnych w ramach nowego programowania WPR po 2020 roku.