Zakończenie realizacji programu wieloletniego IUNG-PIB Drukuj

           W dniu 11.01.2011 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyła się konferencja podsumowująca realizację programu wieloletniego w latach 2005-2010. Program wieloletni pn. „Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej” obejmował 18 zadań dotyczących problemów z zakresu kształtowania środowiska rolniczego oraz wdrażania efektywnych i bezpiecznych technologii produkcji roślinnej. Podczas konferencji podsumowano realizację tego programu w roku 2010 oraz zaprezentowano syntetyczną ocenę realizacji programu wieloletniego w latach 2005-2010.

         Biorący udział w konferencji przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi bardzo pozytywnie ocenili realizację programu. W swoich wypowiedziach wskazywali, że wyniki jego realizacji stanowiły istotne wsparcie dla Resortu. Pani Małgorzata Surawska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW pogratulowała pracownikom IUNG-PIB pomyślnego zakończenia programu wieloletniego. Jednocześnie w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr Marka Sawickiego podziękowała całemu zespołowi realizującemu program wieloletni za duże zaangażowanie i efekty w postaci opracowań i ekspertyz, stanowiących istotne wsparcie dla Resortu podczas negocjacji z Komisją Europejską. Podkreśliła też, że program wieloletni IUNG-PIB miał bardzo szeroki zakres i  charakter interdyscyplinarny. 
Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się także z dorobkiem publikacyjnym programu wieloletniego, który był zaprezentowany w formie wystawy.
        Podsumowując konferencję Dyrektor IUNG-PIB – prof. dr hab. Wiesław Oleszek podziękował przedstawicielom MRiRW za współpracę, wsparcie i życzliwość, a pracownikom IUNG-PIB za wkład pracy i zaangażowanie w realizację programu wieloletniego. Podkreślił też, że nowy program wieloletni na lata 2011-2015, o który ubiega się IUNG-PIB będzie nową szansą i wyzwaniem dla szerokiego grona pracowników, ale również płaszczyzną do wielokierunkowej współpracy ze stale rozszerzającym się gronem partnerów.

Syntetyczna ocena realizacji programu wieloletniego IUNG-PIB w latach 2005-2010 patrz „Sprawozdania,raporty

................................
Dodany    12.01.2011

Liczba odwiedzin :7340