IUNG-PIB wspiera rozwój zrównoważony rolnictwa Drukuj

24.11.11 W dniach 17 i 18.11.br. odbyły się w Puławach warsztaty naukowe nt. „Rolnictwo zrównoważone w teorii i praktyce”, zorganizowane w ramach zadań 2.4, 2.5 i 3.2 programu wieloletniego IUNG-PIB.
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w nich 115 osób w tym pracownicy i przedstawiciele: instytutów badawczych (IERiGŻ-PIB, IUNG-PIB, IOR-PIB, PIMR), uczelni i szkół rolniczych, OSChR, Centrum Doradztwa Rolniczego, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, Urzędów Wojewódzkich i Marszałkowskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, firm i organizacji działających w otoczeniu i na rzecz rolnictwa (DOROL, K+S Polska sp. z o.o., Agrosimex sp. z o.o.) oraz Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego.

Podczas warsztatów wygłoszono 11 referatów, których autorami byli pracownicy instytutów badawczych (IUNG-PIB, IERiGŻ-PIB, IOR-PIB) i przedstawiciel Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego. W referatach przedstawiono zagadnienia dotyczące:
- założeń strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2011-2020;
 - cech rolnictwa zrównoważonego w świetle badań naukowych;
 -  możliwości oceny zrównoważonego rozwoju rolnictwa na różnych poziomach zarządzania, w tym na podstawie danych Polskiego FADN;

 - produkcyjnych, środowiskowych i ekonomicznych następstw specjalizacji gospodarstw rolniczych;
 - gospodarki nawozowej i ochrony roślin w rolnictwie zrównoważonym;
 -  możliwości oraz skutków produkcyjnych i środowiskowych uproszczeń w uprawie roli;
 -  organizacyjnych i produkcyjnych aspektów specjalizacji gospodarstwa rolniczego w chowie bydła mlecznego.

Materiały z warsztatów będą opublikowane w 2012 r. w serii wydawniczej „Studia i Raporty IUNG-PIB”.
W roboczym podsumowaniu warsztatów stwierdzono, że przedstawione problemy zrównoważonego rozwoju rolnictwa w warunkach Polski są ważnym elementem realizacji Wspólnej Polityki Rolnej UE. Zaprezentowane metody badań i oceny zrównoważenia rolnictwa wymagają doskonalenia i upowszechnienia na różnych poziomach zarządzania (gospodarstwo rolne, region, kraj). Znaczącą rolę w realizacji zasad rozwoju zrównoważonego na poziomie gospodarstwa rolniczego odgrywają takie czynniki, jak: kierunek produkcji (specjalizacja), jakość gleb oraz skala i intensywność produkcji.

Warsztaty dały możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką, autorami 2 referatów byli bowiem rolnicy – praktycy. Były też płaszczyzną do wymiany poglądów i okazją do nawiązania lub pogłębienia współpracy. Ukazały złożoność problematyki rozwoju zrównoważonego, stanowiącej jeden z priorytetów badawczych IUNG-PIB.