Informacje osobiste

  Data i miejsce urodzenia:
 
14.10.1950 w Kazimierzu Dolnym woj. Lubelskie
  Miejsce zatrudnienia:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach  
  
Zajmowane stanowisko: profesor, z-ca dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych

 Kontakt:
  email:    sk@iung.pulawy.pl
  telefon:    81 4786 800    kom: 604 472 967
Stan rodzinny: żonaty (1977) żona Laura – nauczycielka przyrody – emerytka, 3 dzieci: Iwona 1977, Olga 1978, Krzysztof 1984, 4 wnuków


Zainteresowania naukowe

problemy ekonomiki i organizacji produkcji roślinnej,  analiza i ocena gospodarstw, ocena wykorzystania potencjału produkcyjnego i intensywności rolnictwa na poziomie gospodarstw, gmin, regionów i kraju, prognozowanie zmian w rolnictwie, wskaźniki  w badaniach rolniczych, systemy rolnicze, doradztwo rolnicze.

Zainteresowania pozanaukowe

historia Polski, chów koni rekreacyjnych