PJA    Oczekujące na druk / Waiting to print

  1. Wpływ dwuskładnikowych nawozów mineralnych na zasobność gleby po uprawie buraka cukrowego – Grzegorz Hury, Magdalena Sobolewska, Dariusz Dojss, Stanisław Pużyński, Marzena Gibczyńska
  2. Wpływ zróżnicowanych dawek hydrożelu na jakość nasion i plonowanie bobiku – Jerzy Księżak