PJA    Oczekujące na druk / Waiting to print

  1. Inheritance of Potato virus Y tolerance introgressed from Nicotiana africana to cultivated tobacco (Short communication) – Grażyna Korbecka-Glinka, Anna Czubacka, Anna Depta, Teresa Doroszewska    pdf...
  2. Zmiany częstości anomalii termicznych w Polsce w latach 1951–2015 – Robert Twardosz
  3. Problem rozłogu gruntów gospodarstw rolnych większych obszarowo – Jan Jadczyszyn, Franciszek Woch
  4. Plonowanie odmian owsa w zależności od warunków glebowych – Kazimierz Noworolnik, Alicja Sułek
  5. Reakcja odmian żyta na warunki glebowe – Kazimierz Noworolnik, Jerzy Grabińsk
  6. Przekształcenia gruntów użytkowanych rolniczo w Polsce po 2010 roku – przyczyny, tendencje, zagrożenia – Monika Kowalik