PJA    Oczekujące na druk / Waiting to print

  1. Obce gatunki inwazyjne we florze spontanicznej żywopłotów w południowo-zachodniej części miasta Siedlce – Zofia Rzymowska
  2. Economic assessment of the effectiveness of cultivation of edible, purple-flesh potato cv. Blue Congo – Tomasz Winnicki, Bożena Bogucka 
  3. Porównanie reakcji odmian jęczmienia jarego na termin siewu – Kazimierz Noworolnik, Danuta Leszczyńska
  4. Zróżnicowanie gospodarki nawozowej azotem w polskim rolnictwie – Jerzy Kopiński
  5. Wpływ dwuskładnikowych nawozów mineralnych na zasobność gleby po uprawie buraka cukrowego – Grzegorz Hury, Magdalena Sobolewska, Dariusz Dojss, Stanisław Pużyński, Marzena Gibczyńska