PJA    Oczekujące na druk / Waiting to print

  1. Okresy bez opadów i ze słabymi opadami w polskich Karpatach (1984–2013) – Marta Cebulska
  2. Breeding of triploid common hop cultivars (Humulus lupulus L.) – Anna Trojak-Goluch, Urszula Skomra
  3. Plon suchej masy i białka oraz indeks zieloności liścia SPAD koniczyny łąkowej i festulolium w zależności od sposobu uprawy i poziomu wilgotności gleby – Mariola Staniak, Edyta Baca
  4. Ocena wpływu nawożenia dolistnego manganem i miedzią na plonowanie oraz skład chemiczny ziarna jęczmienia jarego – Renata Tobiasz-Salach, Marta Jańczak-Pieniążek, Dorota Bobrecka-Jamro
  5. Review of selected geophysical methods used in the assessment of water resources for agriculture – Damian Badora, Rafał Wawer