PJA    Oczekujące na druk / Waiting to print

  1. Response of several coniferous shrubs to the application of herbicide containing foramsulfuron and methylsodium iodosulfuron – Andrzej Pacholczak, Karolina Nowakowska, Dorota Gromadzka
  2. Zmiany częstości anomalii termicznych w Polsce w latach 1951–2015 – Robert Twardosz
  3. Biochar from residual biomass in Turkey, and possibility of return to the soil: an estimation of the supply and demand – Ozben Kutlu, Gunnur Kocar
  4. Plonowanie odmian pszenicy jarej w zależności od warunków glebowych – Kazimierz Noworolnik, Alicja Sułek
  5. Zmiany zawartości azotu mineralnego w glebie mineralnej pod mieszanką pastwiskową w różnych stanowiskach – Adam Harasim, Janusz Igras, Paweł Harasim
  6. Wpływ warunków glebowych na plony ziarna odmian jęczmienia ozimego – Kazimierz Noworolnik, Danuta Leszczyńska
  7. Problem rozłogu gruntów gospodarstw rolnych większych obszarowo – Jan Jadczyszyn, Franciszek Woch
  8. Aktywność herbicydowa wyciągów wodnych z dwóch gatunków z rodzaju Solidago w stosunku do Thlaspi arvense i Stellaria media – Krzysztof Domaradzki, Tomasz R. Sekutowski, Anna Jezierska-Domaradzka, Adam Matkowski, Anna Stochmal