Aktualności


Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach prowadzi rekrutację kandydatów do Szkoły Doktorskiej od 1.10.2020.
Rekrutacja
L.p.Tematyka pracy w jęz. polskimTematyka pracy w jęz. angielskimPropozycja Opiekuna
1.Ocena ryzyka środowiskowego związanego z obecnością pierwiastków ziem rzadkich w glebach i odpadach oraz możliwości ich odzysku w procesie fitoremediacjiEvaluation of environmental risk related to rare earth elements in soil and waste and potential for their recovery through phytoremediationDr hab. Grzegorz Siebielec
gs@iung.pulawy.pl
2.Wpływ składu frakcyjnego rozpuszczalnej materii organicznej (ROM) na transport zanieczyszczeń w glebachInfluence of dissolved organic matter (DOM) fractional composition on contaminants movement in soilsDr hab. Bożena Smreczak
bozenas@iung.pulawy.pl

Dr Aleksandra Ukalska-Jaruga (promotor pomocniczy)
aukalska@iung.pulawy.pl
3.Wpływ następczy międzyplonów na wielkość i jakość plonu roślin jarychFollow-up effect of stubble crops on the size and quality of spring crop yieldDr hab. Alicja Sułek
sulek@iung.pulawy.pl

.