PJA eng

iung

Prawa autorskie

  • Autorskie prawa majątkowe do prac opublikowanych w Polish Journal of Agronomy zostają nieodpłatnie i na okres nieograniczony przeniesione z autora/autorów na wydawcę (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach).
  • Prace wydane w Polish Journal of Agronomy są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 (CC-BY-SA).