PJA eng

iung

Redaktor naczelny:

prof. dr hab. Apoloniusz Berbeć – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
                                                             Państwowy Instytut   Badawczy w Puławach , Poland;
                                                             e-mail: berbec@iung.pulawy.pl
Redaktor techniczny:
dr Alina Bochniarz – e-mail: aboch@iung.pulawy.pl

Redaktor współpracujacy:
prof. dr Anthony Dexter – Great Britain
prof. dr hab. Antoni Faber – Poland

Rada Naukowa
Edward Arseniuk (Poland)
Kazimierz Banasik (Poland
Stanisław Berbeć (Poland)
Zenonas Dabkevičius (Lithuania)
Jean Roger Estrade (France)
Mariusz Fotyma (Poland)
Juan Vicente Giraldez (Spain)
Józef Horabik (Poland)
Siegbert Huber (Austria)
Andrzej Kędziora (Poland)
Jan Kucharski (Poland)
Jean-Francois Ledent (Belgium)
Jan Lipavský (Czech Republic)
Jan Łabętowicz (Poland)
Franz Makeschin (Germany)
Barbara Maliszewska-Kordybach (Poland)
Oene Oenema (Netherlands)
Jorgen Olesen (Denmark)
Marcello Pagliai (Italy)
Stefan Pruszyński (Poland)
Markus Puschenreiter (Austria)
Tomasz Stuczyński (Poland)
Aldo Tava (Italy)
Christos Tsadilas (Greece)
Borut Vrscaj (Slovenia)
Josef Zeyer (Switzerland)

Redaktorzy językowi  – Ewa Decka-Cywińska, Colin Walker
Redaktor statystyczny  – Zuzanna Jarosz