PJA    Oczekujące na druk / Waiting to print

  1. Wpływ genotypu, środowiska oraz interakcji G×E na skład chemiczny i aktywność alfa-amylazy ziarna pszenżyta ozimego – Anna Fraś, Dariusz Rafał Mańkowski, Damian Gołębiewski, Kinga Gołębiewska         Pełny tekst / Full text
  2. Opłacalność produkcji pszenicy ozimej i buraka cukrowego w gospodarstwach IUNG-PIB – Adam Harasim, Andrzej Madej
  3. Procesy koncentracji w produkcji zbóż w Polsce – Andrzej Madej
  4. Possibilities and limitations in the use of legumes from domestic cultivation in poultry feed in the context of fodder protein deficit – Marcin Różewicz, Jerzy Grabiński, Alicja Sułek
  5. Nutrient balance and share of green fields in organic farms with different production profile – Jarosław Stalenga, Jerzy Kopiński
  6. Multicomponent mineral fertilizers vs. soil fertility after winter rape cultivation – Sławomir Stankowski, Anna Jaroszewska, Grzegorz Hury, Dariusz Dojss, Marzena Gibczyńska
  7. Assessing the impact of foliar fertilization with manganese and copper on the yield and chemical composition of spring barley – Renata Tobiasz-Salach, Marta Jańczak-Pieniążek, Dorota Bobrecka-Jamro
  8. Porównanie produkcyjności oplewionych i nagoziarnistych gatunków pszenicy jarej w zależności od intensyfikacji technologii uprawy – Leszek Rachoń, Grzegorz Szumiło, Aneta Bobryk-Mamczarz 
  9. Uszkodzenia liści wierzby powodowane przez chrząszcze – obserwacje terenowe – Alina Bochniarz