PJA     
     ZESZYT Nr 13 / 2013    
     
Volume No. 13 / 2013                   Strony 1-2 /Page 1-2
back

  1. Wielofunkcyjność rolnictwa górskiego i podgórskiego (na przykładzie Bieszczadów i Beskidu Niskiego) – Adam Czudec   Abstract       Pełny tekst / Full text
  2. Inhibition of seed germination by far red radiation transmitted through leaf canopies – Tadeusz Górski, Krystyna Górska, Henryk Stasiak    Abstract       Pełny tekst / Full text