PJA     
     ZESZYT Nr 5 / 2011    Spis treści/abstrakty
     
Volume No. 5/2011 Table of contens/abstracts
back

 1. Estimation of efficiency of functioning of plant products in Poland on the example of potato – J. Chotkowski    abstract     Pełny tekst/Full text
 2. Wpływ różnych technologii produkcji pszenicy ozimej na zasiedlenie jej ziarna przez grzyby z rodzaju Fusarium – J. Czaban, B. Wróblewska, A. Sułek, G. Podolska    abstract     Pełny tekst/Full text
 3. Agroklimatyczna norma średniej temperatury powietrza w Polsce na lata 2011–2020 – T. Górski, J. Kozyra    abstract    Pełny tekst/Full text
 4. Porównanie plonowania pszenicy ozimej, jęczmienia jarego i buraka cukrowego
  w doświadczeniach polowych i na plantacjach produkcyjnych – A. Harasim, M. Matyka
     abstract      Pełny tekst/Full text
 5. Comparison of the environmental impact of selected farms in the context of using funds of Common Agricultural Policy – J. Kopiński                                 abstract    Pełny tekst/Full text
 6. Influence of adjuvants addition on lenacil residues in plant and soil – M. Kucharski, J. Sadowski, B. Wujek, J. Trajdos      abstract     Pełny tekst/Full text
 7. Reakcja odmian pszenicy ozimej na nawożenie azotem w doświadczeniach wazonowych – G. Podolska, M. Wyzińska  abstract     Pełny tekst/Full text
 8. Analysis of variation and interdependence of phenotypic traits in inflorescence mutants of lucerne (Medicago sativa L. sl.) – D. Weigt, J. Bocianowski, Z. Broda, A. Tomkowiak    abstract    Pełny tekst/Full text