AKTUALNOŚCI


08.01.2018 Plan zajęć na studiach doktoranckich w IUNG-PIB (semestr 5)  więcej...

14-15.09.2017 Konferencja projektu BioEcon na 25-lecie Studiów Doktoranckich w IUNG-PIB  więcej...

27.05.2017 Plan zajęć na studiach doktoranckich w IUNG-PIB (semestr 4)  więcej...

30.03.2017 Z życia studiów doktoranckich styczeń-marzec 2017 r.  więcej...

26.01.2017 Plan zajęć na studiach doktoranckich w IUNG-PIB (semestr 3)  więcej...

20.06.2016 Seminarium otwarcia przewodu doktorskiego Elżbiety Fijoł-Adach  więcej...

03.06.2016 Seminarium terenowe  więcej...

02.06.2016 Drugie zajęcia w ramach programu studiów doktoranckich  więcej...

16.05.2016 Seminarium polsko-niemieckie  więcej...

22.04.2016 Pierwsze zajęcia w ramach nowego programu studiów doktoranckich  więcej...

01.04.2016 Plan zajęć na studiach doktoranckich  II semestr_2016  więcej...

30.10.2015 Nowi doktoranci w IUNG PIB, kurs z zakresu metod statystycznych  więcej...

23.03.2015 Doktoranci z IUNG-PIB w Puławach na IV Międzynarodowej Konferencji  Doktorantów  więcej....

27.05.2015 Warsztaty nt. „Bioróżnorodność flory i fauny w województwie lubelskim” więcej...  


.