REGULAMINY I ZARZĄDZENIA

 • Regulamin studiów doktoranckich w IUNG-PIB  tutaj...
 • Program studiów doktoranckich w IUNG-PIB   tutaj...
 • Regulamin postępowania w przewodach doktorskich   tutaj...
 • Zasady dobrych praktyk w relacjach doktoranta z opiekunem i promotorem pracy doktorskiej   tutaj...
 • Regulamin przygotowania rozpraw doktorskich w formie zbioru artykułów w IUNG-PIB   tutaj...
 • Regulamin Pomocy materialnej dla doktorantów studiów doktoranckich w IUNG-PIB  tutaj...
 • Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia doktoranckie w IUNG-PIB  tutaj...
 • Zarządzenie Dyrektora nr 002-22/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie prowadzenia w IUNG-PIB studiów doktoranckich  tutaj...
 • Zarządzenie Dyrektora nr 002-24/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie prowadzenia w IUNG-PIB studiów doktoranckich  tutaj...
 • Zarządzenie Dyrektora nr 002-23/2015 z dnia 30.11.2015 w sprawie wysokości stypendiów przysługujących doktorantom   tutaj...
 • Zarządzenie Dyrektora nr 002-23/2016 z dnia 01.07.2016 w sprawie prowadzenia w IUNG-PIB studiów doktoranckich  tutaj...
 • Zarządzenie Dyrektora nr 002-6.2015 z dnia 25.03.2015 r w sprawie wysokości opłat za niestacjonarne studia doktoranckie
  oraz wzorów umów o warunkach uczestnictwa w stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich w IUNG-PIB  tutaj...
 • Zarządzenie Dyrektora nr 002-13.2018 z dnia 26.05.2018 r w sprawie Komisji Stypendialnej   tutaj....
 


.