DOKTORANCI

Aktualna lista doktorantów w IUNG-PIB    tutaj....

Obecnie na studiach doktoranckich kształci się 13 osób, w tym 4 na studiach stacjonarnych, 9 na niestacjonarnych.
RekrutacjaStypendia dla doktorantów:


Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 r., działając na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów studiów doktoranckich w IUNG-PIB, postanowiła przyznać jedno stypendium dla najlepszych doktorantów I stopnia (Anita Gębka) oraz 3 stypendia II stopnia (Beata Bartosiewicz, Katarzyna Czopek, Elżbieta Fijoł-Adach). Komisja przyznała także jedno stypendium socjalne.

Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2016 r., działając na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów studiów doktoranckich w IUNG-PIB, postanowiła przyznać jedno stypendium dla najlepszych doktorantów (mgr Olga Kalitowska, doktorantka do czerwca 2016 r.) oraz trzy stypendia socjalne na rok akademicki 2016/2017.

06.11.2014 Przyznane stypendia dla doktorantów   więcej....