PJA     
     ZESZYT Nr 9 / 2012    
     
Volume No. 9 / 2012                    
back

  1. Willow (Salix viminalis L.) in purifying sewage
    sludge treated soils – A. Jama, W. Nowak
        Abstract       Pełny tekst / Full text
  2. Czy gleby w Puławach są zanieczyszczone? – B. Maliszewska-Kordybach, R. Gałązka, A. Klimkowicz-Pawlas, B. Smreczak, M. Łysiak – A. Gregorczyk, M. Swarcewicz    Abstract       Pełny tekst / Full text
  3. Naukowe i praktyczne aspekty symbiozy roślin strączkowych z bakteriami brodawkowymi – S. Martyniuk   Abstract       Pełny tekst / Full text
  4. The sustainable agricultural land potential for energy crop production in Germany and Poland – S. Simon     Abstract       Pełny tekst / Full text
  5. The balance of phosphorus in the agriculture of Poland – A. Tujaka, H. Terelak    Abstract       Pełny tekst / Full text