DOKTORANCI

 
Doktorant Okres kształcenia Tematyka pracy doktorskiej Opiekun/Promotor
Mgr Karolina Smytkiewicz  2019-2023 Poszukiwanie możliwości zwiększenia plonowania grochu siewnego (Pisum sativum L.) poprzez usprawnienie procesu symbiotycznego wiązania azotu.
Looking for possibility of pea yielding increase (Pisum sativum L.) by improving of symbiotic nitrogen fixation process.
Prof. dr hab. Janusz Podleśny
jp@iung.pulawy.pl
Zakład Uprawy Roślin Pastewnych
IUNG-PIB
Mgr Dominika Gmur2020-2024Ocena ryzyka środowiskowego związanego z obecnością pierwiastków ziem rzadkich w glebach i odpadach oraz możliwości ich odzysku w procesie fitoremediacji.
Evaluation of environmental risk related to rare earth elements in soil and waste and potential for their recovery through phytoremediation.
Dr hab.Grzegorz Siebielec Zakład  Gleboznawstwa
Erozji i Ochrony Gruntów
IUNG-PIB
Mgr Tianjing Ren2021-2025 Udział rozpuszczalnej materii organicznej (RMO) w przemianach azotu i fosforu w glebach o różnym sposobie użytkowania.
Contribution of dissolved organic matter (DOM) in transformation of nitrogen and phosphorus in soils under different land uses.
Dr hab. Bożena Smreczak Zakład  Gleboznawstwa
Erozji i Ochrony Gruntów
IUNG-PIB


.