Strona główna

Szkoła Doktorska w IUNG-PIB Podmioty tworzące Szkołę Doktorską
Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych jest prowadzona przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), który pełni rolę lidera oraz Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (IA PAN) i Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB), którzy są partnerami uczestniczącymi w prowadzeniu szkoły doktorskiej.

Szkoła Doktorska prowadzi kształcenie w 6 dyscyplinach naukowych:
 1. matematyka
 2. nauki biologiczne
 3. nauki chemiczne
 4. nauki fizyczne
 5. nauki o Ziemi i środowisku
 6. rolnictwo i ogrodnictwo
Dyscypliny matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku reprezentuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dyscyplinę rolnictwo i ogrodnictwo reprezentują IA PAN oraz IUNG-PIB.
   Uniwersytet Marii Curie-Składowskiej w Lublinie
   ( UMCS - Szkoły doktorskie)  ,     - lider

    

     Instytut Agrofizyki im.  Bogdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie


    Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ( IUNG-PIB)   Doctoral School of Quantitative and Natural Studies is run by Maria Curie-Sklodowska University in Lublin (UMCS), which is the leading institution, as well as Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics of the Polish Academy of Sciences in Lublin (IA PAN) and the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute in Puławy (IUNG-PIB), which are partners in running the PhD school.

   Doctoral School provides education in 6 academic disciplines:
   1. mathematics
   2. biological sciences
   3. chemical sciences
   4. physical sciences
   5. earth and environmental sciences
   6. agriculture and horticulture
   The disciplines of mathematics, biological sciences, chemical sciences, physical sciences, earth and environmental sciences are headed by Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.
   Disciplines of agriculture and horticulture are headed by IA PAN and IUNG-PIB..
    More information at: UMCS - doctoral-school